Ordlista

Räntefond

En värdepappersfond som investerar i papper som ger en fast ränta, till exempel statsobligationer, statsskuldsväxlar, kommunobligationer, hypotekslån och företagscertifikat. Normalt placerar de 100 procent av fondförmögenheten i värdepapper som ger fast ränta. De flesta svenska räntefonder köper enbart värdepapper som ger återbetalning i svenska kronor, övriga kallas internationella räntefonder. Långa räntefonder köper obligationer med löptid över ett år. Korta räntefonder köper främst statsskuldsväxlar (som återbetalas inom ett år), men även andra räntepapper med kort löptid.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings