Ordlista

Räntefond

En värdepappersfond som investerar i papper som ger en fast ränta, till exempel statsobligationer, statsskuldsväxlar, kommunobligationer, hypotekslån och företagscertifikat. Normalt placerar de 100 procent av fondförmögenheten i värdepapper som ger fast ränta. De flesta svenska räntefonder köper enbart värdepapper som ger återbetalning i svenska kronor, övriga kallas internationella räntefonder. Långa räntefonder köper obligationer med löptid över ett år. Korta räntefonder köper främst statsskuldsväxlar (som återbetalas inom ett år), men även andra räntepapper med kort löptid.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies