Ordlista

BNP

Bruttonationalprodukten (BNP) är det samlade värde av producerade varor och tjänster i ett land. Tillväxt mäts normalt som ändring i BNP och högkonjunktur, lågkonjunktur och recession brukar definieras som olika typer av förändring i BNP.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings