Ordlista

Tillväxt, tillväxtfonder, tillväxtaktier

Ordet "tillväxt" används i flera olika betydelser av fondbolagen: Aktier i de börsbolag vars vinster placerarna tror kommer att växa snabbt brukar kallas "tillväxtaktier" (engelska Growth). Motsatsen brukar kallas värdeaktier ("value stocks"). Fonder som främst placerar i tillväxtaktier, och som har det som del av sin långsiktiga strategi, brukar kallas "tillväxtfonder". Motsatsen brukar kallas "värdefonder". De aktiemarknader som på engelska kallas "emerging markets" (i Asien, Latinamerika och Östeuropa) kallas på svenska ofta "tillväxtmarknader". Bakom ordvalet ligger förhoppningen att dessa ekonomier kommer att växa snabbt och att därmed börsföretagen där ofta är tillväxtföretag, med tillväxtaktier. Men det gör att fonder som placerar på tillväxtmarknader ofta kallas "tillväxtfonder", vilket kan vara förvirrande.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy