Ordlista

Median

Median är ett medelvärde som beräknas genom att hitta det mittersta värdet. Till exempel, om vi har följande serie värden (1, 4, 7, 8, 10, 11, 23, 45, 71) så är 10 medianen. Om fördelningen är jämn så är medianen ungefär samma som det aritmetiska medelvärdet (summan delat med antalet värden), men in exemplet ovan är medelvärdet 20.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings