Ordlista

Minsta startbelopp

Det minsta belopp som fondbolaget accepterar när man börjar spara direkt i en fond. Detta belopp gäller ofta inte om man sparar via en mellanhand, till exempel via PPM, via en fondförsäkring, via en internetmäklare eller vid insättning i fonder som svenska banker och försäkringsbolag har tagit med i sitt sortiment av externa fonder.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings