Ordlista

Förvaltningsavgift

Den ersättning fondbolaget tar för att förvalta fonden, som normalt tas ut i procent av fondförmögenheten. En årlig avgift, som brukar tas ut dagligen eller en gång per månad. Avgiften täcker de kostnader som fondbolaget har för att förvalta fonden och dras av vid beräkningen av fondens andelskurs.Morningstar visar den maximala förvaltningsavgiften enligt fondbestämmelserna, men fondbolaget kan välja att ta ut en lägre årsavgift. Notera att det inte alls är säkert att den förvaltningsavgift som fondbolaget eller en mellanhand redovisar är den som faktiskt belastar ditt sparande. Det finns fyra vanliga avvikelser: (1) I vissa fall, till exempel hos PPM, får kunden en rabatt på avgiften och nettoavgiften är därmed lägre. (2) Ibland har fonder både en fast avgift i procent och en resultatbaserad förvaltningsavgift, till exempel 20% av fondens avkastning över den korta räntan. Detta är det normala hos hedgefonder. Den resultatbaserade avgiften anger vi separat. (3) Utländska fondbolag tar ofta ut många andra kostnader vid sidan av förvaltningsavgiften (vilket syns i fondernas officiella resultaträkningar), medan alla administrativa kostnader normalt täcks av förvaltningsavgiften i svenskregistrerade fonder. Detta gör att förvaltningsavgifter inte är direkt jämförbara mellan länder. Notera också att kostnaderna för fondens transaktioner, till exempel courtage och valutaväxling, alltid tas ur fonden vid sidan av förvaltningsavgiften. (4) Utomlands är det också vanligt att fonder har flera klasser (markeras normalt med en bokstav i slutet av namnet, vanligast är A, B, C, I, P) och dessa har ofta olika förvaltningsavgift. Kontrollera därför vilken klass som gäller för dig.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings