Ordlista

Momentum strategi

Att hela tiden byta till den fonder som har stigit mest den senaste tiden brukar i USA kallas "momentum". Denna strategi fungerar bättre ju fler placerare som följer den, i extremfallet kan man få så kallade spekulationsbubblor. Nackdelen är att man tenderar att köpa dyrt, efter att en viss typ av aktier redan stigit, så risken är att man köper nära toppen.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar