Ordlista

Modern portföljteori

Ekonomiska forskare skapade på 1950-talet en teoretisk grund för det som tidigare setts som sunt förnuft, till exempel "lägg inte alla ägg i en korg". Hörnstenen är diversifiering, som i korthet innebär att man med många innehav kan uppnå samma avkastning med lägre risk, än något enskilt innehav kan ge. Dessutom är en viktig tanke att risken hos en aktie kan delas upp i företagsrisk och marknadsrisk. Det är bara marknadsrisken som ger betalt, för all företagsrisk går att diversifiera bort genom att ha ett mycket stort antal olika aktier. Begrepp som beta, korrelation och volatilitet är också centrala i modern portföljteori.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar