Ordlista

Medelavkastning

Fondens genomsnittliga årliga totala avkastning, till exempel under de senaste tre åren. Beräknas som ett geometriskt medelvärde, alltså den avkastning som multiplicerad med sig själv ger total värdeförändring under hela perioden. Till exempel om värdeökningen varit 50 procent under en 3-årsperiod, så är medelavkastningen 14,5 procent per år, eftersom 1,1447... ^3 = 1,50.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings