Ordlista

Morningstar kategori

Morningstar placerar varje fond i en kategori. I första hand avgör fondens genomsnittliga innehav under de senaste tre åren, baserat på de listor med kompletta innehav som fondbolaget har rapporterat till Morningstar (mer exakt info finns under "Om oss"). Allmänt beror kategorin på vilka slags värdepapper och/eller i vilka geografiska regioner eller vilka företagssektorer fonden investerar. Nya fonder tilldelas en kategori baserat på placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar