Ordlista

Andelsvärde (NAV)

Värdet på en fondandel beräknas som fondförmögenheten dividerat med antalet andelar. Andelsvärdet räknas normalt om varje börsdag. På engelska heter det "net asset value" och förkortningen NAV brukar användas även i Sverige. Synonymer: andelskurs, fondkurs. Den som sparar i en fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondandelarnas andelsvärde beräknas normalt varje börsdag. Andelsvärdet beräknas genom att först summera fondens alla tillgångar netto (och omräknat till fondens valuta), alltså fondens förmögenhet en viss dag, samt dividera med antalet andelar samma dag. Värdet på tillgångarna beror av de kurser som rapporteras på olika marknader för värdepapper (till exempel valuta-, aktie- och räntemarknader) vid en viss bestämd tidpunkt. Andelskursen är därmed beräknad netto efter alla kostnader som belastar fonden, till exempel efter avdrag för fondens förvaltningsavgift.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings