Ordlista

Price/Cash flow

P/CF är ett nyckeltal som används istället för p/e-tal, som istället för den redovisade vinsten använder storleken på inflödet av pengar till bolaget. Ett stort kassaflöde i förhållande till aktiekursen är bra eftersom det kan delas ut till aktieägarna eller användas för nya investeringar. Normalt ska ett företag ha ett positivt kassaflöde, alltså ett inflöde av pengar, eftersom detta behövs för att betala lån, räntor och ge avkastning till aktieägarna. Om P/CF är ett stort tal eller negativt, så tyder det på att aktiemarknaden tror att företaget kommer att lyckas bättre framöver och kraftigt öka sitt kassaflöde, men det kan också vara ett företag med stora problem. P/cf tal (kurs/kassaflöde) för en aktie är en jämförelse av kursen på aktien och företagets kassaflöde/omsättning per aktie. Är detta tal högt innebär det att kursen är hög i förhållande till företagets kassaflöde per aktie. Redovisning av företagsvinster kan beräknas på olika sätt i olika länder. Följden av detta blir att P/e tal inte rapporteras enhetligt över gränser. Därför används ofta P/cf som mått på kostnaden av en aktie, istället för P/e talet, vid jämförelse av aktier i olika länder. P/cf talet för fonder är viktat efter fondens aktieinnehav. Det vill säga större investeringar i en enskild aktie ger proportionellt större betydelse på fondens P/cf tal. Talet är baserad på aktierna i den senaste rapporten.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings