Ordlista

P/e-tal

P/e-talet är ett nyckeltal som visar hur högt värderad en aktie är. Morningstars p/e-tal beräknas genom att dividera den nuvarande aktiekursen med senast kända vinst per aktie (börsföretagets redovisade vinst de senaste 12 månaderna dividerat med totalt antal aktier). Företag som "marknaden" tror kommer att lyckas bra och kraftigt öka sin vinst i framtiden har normalt höga p/e-tal. P/e tal (kurs/vinst) för en aktie är en jämförelse av kursen på aktien och företagets vinst per aktie. Är detta tal högt innebär det att kursen är hög i förhållande till företagets vinst under det senaste året. Är talet lågt innebär det att företagets vinst är högre i relation till aktiekursen. Detta tal är en av de vanligaste måtten på hur dyr en aktie är. P/e talet för fonder är viktat efter fondens aktieinnehav. Det vill säga större investeringar i en enskild aktie ger proportionellt större betydelse på fondens P/e tal. Talet är baserat på aktierna i den senaste rapporten.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings