Ordlista

Ranking i kategori

Här rankas fonden gentemot alla fonder inom samma kategori. Fonderna rankas på en skala från 1 till 100. 1 står för bäst rankning och 100 för sämst. Värdet är procentuellt det vill säga har en fond utvecklingsrank 15 innebär det att 85% av de andra fonderna har haft en sämre utveckling än denna fond under perioden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar