Ordlista

Resultat

En fonds resultat (engelska "performance") innefattar både total avkastning och risktagande (ofta mätt som volatilitet). Vid jämförelser av fonder i samma kategori är det viktigt att inte bara studera en dimension - avkastning - utan hela resultatet. Förvaltare som har tagit större marknadsrisk eller investerat främst i högbelånade företag bör kunna ge investerarna högre avkastning. Annars hade det varit bättre att belåna ett innehav i en fond med lägre risk.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies