Ordlista

Resultat

En fonds resultat (engelska "performance") innefattar både total avkastning och risktagande (ofta mätt som volatilitet). Vid jämförelser av fonder i samma kategori är det viktigt att inte bara studera en dimension - avkastning - utan hela resultatet. Förvaltare som har tagit större marknadsrisk eller investerat främst i högbelånade företag bör kunna ge investerarna högre avkastning. Annars hade det varit bättre att belåna ett innehav i en fond med lägre risk.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings