Ordlista

PPM, premiepensionsmyndigheten

PPM är en svensk statlig myndighet som bildades genom ett riksdagsbeslut våren 1998 för att ta hand om administrationen av premiepensionen i det nya svenska pensionssystemet. Det första fondvalet skedde hösten 2000. PPM har ungefär samma funktion som de privata försäkringsbolag som säljer fondförsäkringar, med skillnaden att sparandet hos PPM är ett "tvångssparande" som gäller alla. Dessutom är PPM inte vinstdrivande och sparandet hos PPM är helt utan skatt. Genom att 2,5 procent av lönen sätts in på ett konto hos PPM och placeras i fonder som vi själva väljer byggs en "premiereserv" upp, som kommer att ge en del av den framtida statliga pensionen. Dock finns ett tak på en årslön om 7,5 basbelopp (år 2009 drygt 32.000 kronor per månad) så insättningen är maximalt cirka 10.000 kronor per år. Merparten av den statliga pensionen kommer från inkomstpensionen, som finansieras direkt med avsättningar på 16 procent av lönerna varje år. Framförallt har PPM till uppgift att informera dig och andra pensionssparare om premiepensionssystemets olika delar. De ska förse dig och andra pensionssparare med tillräckligt med information för att ni ska kunna göra ett medvetet och välgrundat val av fonder. PPM ska förklara hur sparande i fonder fungerar och ge vägledning inför valet. PPM har ansvaret för ditt premiepensionskonto. Om du vill genomföra ett köp eller en försäljning är det PPM som ska genomföra och bokföra detta. Dessutom ska PPM administrera de efterlevandeskydd som du kommer att kunna koppla till premiepensionen och den traditionella livförsäkring som du kan lägga över pengarna i när du går i pension. Myndigheten ska alltså fungera som ett försäkringsbolag och hantera både fondförsäkring och livförsäkring.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings