Ordlista

Prospekt, faktablad, simplified prospectus

Enligt fondlagen måste den som säljer en fond erbjuda ett fondfaktablad, där mycket av den väsentliga informationen om fonden måste finnas med, till exempel mål och strategi. Dessutom ska den som köper andelar erbjudas en färsk årsrapport eller halvårsrapport för fonden. Mer allmänt kallas denna typ av dokument ofta prospekt och i EU-lagstiftningen finns begreppet "simplified prospectus" för fonder.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings