Ordlista

Månadssparande

En ofta förekommande service, där ett fast belopp automatiskt dras från ett bankkonto och sätts in i fonden varje månad. Minsta belopp är ofta 200 kronor per månad. [Min portfölj] I vår transaktionsportfölj kan du lägga in denna typ av fondsparande genom att klicka på "Månadssparande" på sidan "Ändra portfölj". Då kommer ditt innehav att uppdateras automatiskt, så att portföljen innehåller rätt antal andelar och rätt anskaffningsvärde. Med start på 1980-talet har det blivit allt populärare att fasta belopp dras automatiskt en viss dag varje månad från ett bankkonto och sätts in i fonder. Fördelen för kunden är bekvämlighet och minskad risk att investera stora belopp vid fel tillfälle. Fördelen för mellanhanden är att det är lättare att övertala kunden att sätta in lite varje månad, men efter några år blir sparkapitalet och därmed mellanhandens intäkt ändå stor.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings