Ordlista

Risk jämfört med andra fonder

För varje fond redovisar Morningstar under "Risk och Rating" hur hög volatilitet fonden har haft jämfört med genomsnittet för övriga fonder i samma kategori. Utgångspunkten för diagrammet är en rankning av samtliga fonders volatilitet (exkl penningmarknad) på tre år. Gränsen dras mellan låg och medel vid 30:e percentilen; gränsen mellan medel och hög dras vid 70:e percentilen. [tyvärr har Morningstar haft problem med uppdateringen av gränserna i detta diagram]

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings