Ordlista

Förklaringsvärde (R2)

Förklaringsvärdet (R2 eller R-kvadrat) används i portföljteorin för att mäta hur mycket av en investerings svängningar i avkastning som förklaras av marknadens svängningar. R2 varierar från 0 till 100 procent och hos Morningstar beskriver nyckeltalet hur mycket av fondens rörelser som förklaras av svängningar i benchmark index (marknaden). R-kvadrat 100 betyder att samtliga svängningar förklaras av svängningar i index. På motsvarande sätt indikerar ett lågt R-kvadrat värde att fondens svängningar ej är influerat av index. T ex. ett R-kvadrat värde på 35 indikerar att endast 35 procent av fondens svängningar förklaras av svängningar i index. Ett högre R-kvadrat värde indikerar ett säkrare beta- och alfavärde. Morningstar baserar R-kvadrat, beta och alfa på minsta kvadratmetoden vilket mäter fondens och index överavkastning jämfört med tre månaders statsskuldsväxel. De tal som visas på Morningstar.se baseras på 36 månaders historiska värden.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies