Ordlista

Förklaringsvärde (R2)

Förklaringsvärdet (R2 eller R-kvadrat) används i portföljteorin för att mäta hur mycket av en investerings svängningar i avkastning som förklaras av marknadens svängningar. R2 varierar från 0 till 100 procent och hos Morningstar beskriver nyckeltalet hur mycket av fondens rörelser som förklaras av svängningar i benchmark index (marknaden). R-kvadrat 100 betyder att samtliga svängningar förklaras av svängningar i index. På motsvarande sätt indikerar ett lågt R-kvadrat värde att fondens svängningar ej är influerat av index. T ex. ett R-kvadrat värde på 35 indikerar att endast 35 procent av fondens svängningar förklaras av svängningar i index. Ett högre R-kvadrat värde indikerar ett säkrare beta- och alfavärde. Morningstar baserar R-kvadrat, beta och alfa på minsta kvadratmetoden vilket mäter fondens och index överavkastning jämfört med tre månaders statsskuldsväxel. De tal som visas på Morningstar.se baseras på 36 månaders historiska värden.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings