Ordlista

Branschfonder

Aktiefonder som enbart investerar i aktier i en typ av företag, eller i närliggande typer av företag. Den smala inriktningen ger normalt större svängningar i avkastningen (högre risk) än en bred fond. Avkastningen på lång sikt blir dock inte med automatik högre (en bred fond kan ju delas upp i många smala fonder), så branschfonder är främst lämpliga för de som gillar hög risk eller de som byter fonder ofta och tror att de är "smartare än marknaden". Andra skäl att välja branschfonder är om andelsägaren tror att förvaltarna lyckas bättre för att de fokuserar på en enda bransch, eller för att andelsägaren föredrar att eventuella vinster kommer från en viss bransch (t ex läkemedel eller "ny energi").

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings