Ordlista

Sharpe-kvot

Sharpekvot är ett sätt att riskjustera avkastning framtaget av Nobelpristagaren William Sharpe. Det talar om hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit. Enligt modern portföljteori vill en rationell placerare alltid uppnå så hög avkastning per risk som möjligt, och ju högre Sharpekvot för fonden, desto bättre är därför fondens risk-justerade utveckling. Måttet beräknas genom att dividera avkastningen utöver den riskfria räntan (tre månaders statsskuldsväxel) med avkastningens standardavvikelse omräknad till årstakt. Hos Morningstar beräknas Sharpekvoten med hjälp av historiska månadsavkastningar. Till exempel beräknas kvoten för de senaste 3 åren på på utvecklingen de senaste 36 månaderna. Sharpe ratio bör enbart användas för att jämföra två fonder som placerar på samma marknad. Hur hög Sharpekvot en bra fond har varierar mellan olika marknader, det intressanta är vilken fond som har högst kvot.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings