Ordlista

SICAV

SICAV är en förkortning för "Société d''Investissement à Capital Variable". Det är ett investeringsföretag med ett rörligt aktiekapital, som fungerar som en värdepappersfond. Många fonder registrerade i Luxemburg som säljs i Sverige är SICAV.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings