Ordlista

Split, Splitfaktor

En fond kan dela upp sina andelar i fler, vilket ofta sker vid fusioner mellan fonder. [Min portfölj] För att hantera detta i Morningstars portföljhanterare anger man Transaktion typ "Split" och antalet nya andelar per gammal andel som "Splitfaktor". Användbar främst om du har många gamla transaktioner. Men du kan du även ta bort de gamla transaktionerna (eventuellt med "Ta bort fond") och lägga till en ny transaktion med det nya antalet andelar. "Splitfaktor" är det tal som det gamla antalet andelar ska multipliceras med för att bli det nya antalet andelar. En transaktion av typen "Split" innehåller enbart datum och "Splitfaktor" i rutan belopp. Ursprungligen används ordet "split" om aktier i börsföretag, som brukar delas upp i fler när aktiekursen har stigit över en viss nivå (i Sverige när aktiekursen närmar sig 1000 kronor).

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings