Ordlista

Standardavvikelse

Standardavvikelse mäter hur mycket fondens avkastning under de senaste 36 månaderna i snitt har avvikit från medelavkastningen. En högre standardavvikelse betyder att fondens värdesvängningar har varit stora. Ofta används detta statistiska mått för att beskriva hur stora risker en fondförvaltare tidigare har tagit, samt för att ge en prognos för framtida risktagande. Standardavvikelsen som visas i Morningstar anges på årsbasis baserat på månatliga avkastningar. Den mäts i procentenheter, samma som avkastningen. Teoretiskt sett säger standardavvikelsen, om man antar att fondens avkastning är normalfördelad och väljer den historiska standardavvikelsen som prognos för framtida risk, att med 68 procents sannolikhet kommer fondens avkastning att hamna inom intervallet medelavkastningen plus/minus en standardavvikelse. Med 5 procents sannolikhet kommer fonden avvika från sin medelavkastning med mer än plus eller minus två standardavvikelser. Om standardavvikelsen är 20 och förväntad avkastning är 10% per år, så kommer den faktiska avkastningen nästa år att hamna mellan +30 och -10 med 68% sannolikhet. 5 procent av åren kommer avkastningen att vara över +50 eller under -30. Detta mått är användbart på två sätt: Dels därför att ju mer en fonds avkastning har varierat, desto högre risk ger den troligen att förlora pengar. Dels därför att fonder som tidigare har svängt kraftigt i värde brukar fortsätta att svänga kraftigt i värde. Mer detaljerade förklaringar av hur standardavvikelsen beräknas finns under "Om oss".

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings