Ordlista

TKA, totalkostnadsandel

Totalkostnadsandelen (TKA) är summan av samtliga kostnader i fonden per år, i procent av genomsnittlig fondförmögenheten. Nyckeltalet tas direkt från fondernas årsberättelser. TKA inkluderar kostnader som förvaltningsavgift, administrativa avgifter, skatt och transaktionskostnader (främst courtage). Kostnader som spararen betalar för att köpa och sälja andelar i en fond är inte inkluderade. Om fondens förmögenhet är liten kan totalkostnadsandelen bli hög eftersom fasta kostnader kan bli stora procentuellt sett. Om förvaltningsavgiften är hög eller fondens omsättning hög så ger det högre TKA. På motsvarande sätt bör en fond med stor fondförmögenhet, låg förvaltningsavgift och låg omsättningshastighet ha låg TKA.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy