Ordlista

Fondförmögenhet

Det totala värdet av fondens tillgångar och likvida medel. Fordringar är inkluderade och skulder är borträknade. Det tal som fondbolagen rapporterar är normalt per den sista föregående månad eller föregående kvartal. Morningstar.se uppdaterar normalt värdet varje gång fonden rapporterar sina innehav. Fondens storlek lagras i miljoner av den valuta som är fonden noteringsvaluta. Fondförmögenheten är viktig eftersom den talar om hur stor fonden är och därmed hur snabbrörlig respektive populär den är. Stora investerare väljer ofta stora fonder, för att deras affärer inte ska påverka fonden alltför mycket.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings