Ordlista

Total avkastning

Summan av ett värdepappers ändring i marknadsvärde och utdelningar eller ränta, i procent av den ursprungliga investeringen. Direktavkastningen (utdelningar i procent av kursen) är bara en del av den totala avkastningen..

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy