Ordlista

Trans, transaktionsportfölj

Från den 1 mars 2002 erbjuder vi två alternativ i "Min portfölj". Alla gamla portföljer omvandlas till en "Transaktionsportfölj" och har fått ordet "Trans" inlagt först i namnet. Dessa portföljer fungerar som tidigare, men har nya möjligheter till analys, främst X-Ray och Personlig sida. Transaktionsportföljer är ett komplett verktyg med många olika funktioner, som tar hänsyn till alla transaktioner (köp och försäljningar av fonder, samt splittar och utdelningar). När nya portföljer skapas kan man välja att skapa "transaktionsportfölj", men dessutom finns "enkel portföljer" där enbart andel i procent anges.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy