Ordlista

Aktiv risk (tracking error)

Aktiv risk är ett nyckeltal som visar hur mycket fördelningen i fondens innehav har avvikit från fördelningen i fondens jämförelseindex. Det mäts som standardavvikelsen mellan dessa två avkastningar under en rad korta tidsperioder. Morningstar använder normalt 36 månader, men beräknar även aktiv risk för perioderna 1, 5 och 10 år baserat på månadsdata. Aktiv risk är intressant för indexfonder, som bör ha så låg aktiv risk som möjligt. Aktivt förvaltade fonder bör samtidigt ha en lagom hög aktiv risk. För lågt värde visar att fonden "smyg-indexerar" och därmed tar betalt för en tjänst som inte levereras. För högt värde visar att fonden kanske borde ha ett annat jämförelseindex.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings