Ordlista

Fondandel

Den som sparar i fond köper andelar i fondens tillgångar och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger. Fondandelarnas andelsvärde (NAV) beräknas normalt varje börsdag. Antal andelar som du äger i en fond avgör hur mycket ditt sparande är värt. När du sätter in pengar divideras insatt belopp med aktuell andelskurs och resultatet är det antal andelar du får. Värdet på ditt sparande är antal andelar gånger aktuell andelskurs.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings