Ordlista

Försäkringsfond (Unit Linked)

Försäkringsfonder, ofta kallade link-fonder eller Unit Link, används i ett försäkringssparande, ofta kallad fondförsäkring. I Sverige finns både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar där pengarna placeras i försäkringsfonder. Namnet "unit-linked" kommer från ursprungslandet Storbritannien och syftar på att försäkringen är kopplad (linked) till andelar (units) i fonder. I en fondförsäkring måste du alltid teckna någon typ av försäkring, men försäkringsinslaget kan göras så litet att det i stort sett handlar om ett rent sparande.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings