Ordlista

Volatilitet

Mått på hur avkastningen varierat över tiden. Måttet anges i procent och beräknas på årsbasis. En hög volatilitet innebär en högre risk, men då är samtidigt möjligheten till hög avkastning större. Beräknas som standardavvikelsen hos andelskursen historiskt sett, omräknad till årstakt. En standardavvikelse beräknad på månadsdata multipliceras med roten ur antal månader per år, alltså roten ur 12, för att få motsvarande volatilitet.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings