Ordlista

Volatilitet

Mått på hur avkastningen varierat över tiden. Måttet anges i procent och beräknas på årsbasis. En hög volatilitet innebär en högre risk, men då är samtidigt möjligheten till hög avkastning större. Beräknas som standardavvikelsen hos andelskursen historiskt sett, omräknad till årstakt. En standardavvikelse beräknad på månadsdata multipliceras med roten ur antal månader per år, alltså roten ur 12, för att få motsvarande volatilitet.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies