Ordlista

Avkastningskurva

Ett diagram som visar räntepappers löptid på x-axeln och deras ränta (eller Yield-to-Maturity) på y-axeln. Vanligast är en kurva som visar avkastningen från riskfria statspapper med olika löptid. Normalt skall kurvan luta uppåt, eftersom längre löptid ger högre ränterisk (risk att inflationen oväntat ökar). Men ibland kan den vara U-formad, om "marknaden" förväntar sig fallande korträntor framöver. En räntefond kan tjäna pengar om förvaltaren lyckas att förutsäga vilka delar av räntekurvan som kommer att röra sig mer eller mindre än andra, när kurvan flyttar sig.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies