Ordlista

Avkastningskurva

Ett diagram som visar räntepappers löptid på x-axeln och deras ränta (eller Yield-to-Maturity) på y-axeln. Vanligast är en kurva som visar avkastningen från riskfria statspapper med olika löptid. Normalt skall kurvan luta uppåt, eftersom längre löptid ger högre ränterisk (risk att inflationen oväntat ökar). Men ibland kan den vara U-formad, om "marknaden" förväntar sig fallande korträntor framöver. En räntefond kan tjäna pengar om förvaltaren lyckas att förutsäga vilka delar av räntekurvan som kommer att röra sig mer eller mindre än andra, när kurvan flyttar sig.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings