Ordlista

Värde, värdefonder, värdeaktier

På engelska kallas aktier med hög förväntad tillväxt i vinsten för "growth" och motsatsen för "value". Fonder med respektive inriktning kallas därför på svenska för "tillväxtfonder" och "värdefonder". Värdefonder investerar i värdeaktier, som är lågt värderade mätt med traditionella nyckeltal som p/e och kurs/eget kapital. Att aktier i vissa bolag är lågt värderade kan ha olika förklaringar, men vanligt är att dessa börsbolag har problem eller att deras försäljning förväntas minska i framtiden. I Sverige har de flesta fondförvaltare varit mer intresserade av tillväxtaktier, men det finns undantag. Exempel under början av 2000-talet har varit Ansvar, HQ och Odin.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings