Ordlista

Anskaffningsvärde

Summan som andelsägaren har betalat för sitt innehav. Notera att utdelningar som har beskattats ska räknas med i anskaffningsvärdet. Om andelsägaren har köpt och sålt delar av sitt innehav av i en fond vid flera tillfällen kan beräkningen vara komplicerad. Skattemyndigheten har regler för korrekt beräkning.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings