Ordlista

Mellanhand

Det företag (bank eller annat finansiellt bolag) som har tagit hand om den praktiska hanteringen av hela eller delar av ditt sparande. Allt vanligare är att försäkringsbolag eller mäklare placerar sparandet i en försäkring eller en depå, vilket betyder att det är försäkringsbolaget (till exempel SkandiaLink eller PPM) eller mäklaren (börsmäklare, försäkringsmäklare eller internetmäklare) som registreras som andelsägare hos fondbolaget.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings