Ordlista

Portföljhanterare

Ordet används av Morningstar som sammanfattande benämning på de sidor på internet som utgör tjänsten "Min portfölj". I praktiken hanteras informationen av en kombination av två databaser och ett datorprogram som hjälper användaren att komma åt databaserna. I den första databasen lägger användaren med hjälp av datorprogrammet in information om sitt sparande. I den andra databasen (som är mycket större) finns mängder med information om fonder, aktier och andra värdepapper (till exempel deras kursutveckling och olika nyckeltal). Datorprogrammet kombinerar information från de två databaserna och presenterar den på internet. Resultatet är att användaren får hjälp att överblicka mer information om sitt sparande än annars vore praktiskt möjligt.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings