Ordlista

Räntebärande

Samlingsnamn på alla värdepapper som ger en fast ränta plus återbetalning av insatt belopp vid en i förväg bestämd tidpunkt. Fonder som investerar i räntebärande värdepapper kallas normalt "räntefonder". Vanligast är statsskuldsväxlar (som har kort löptid) och statsobligationer (som har lång löptid). Motsvarande fonder brukar kallas "korta räntefonder", respektive "långa räntefonder".

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings