Ordlista

Sälj

[Min portfölj] En typ av transaktion som kan registreras i vår portföljhanterare. Innebär att ditt innehav minskar. Den reavinst eller reaförlust som uppstår vid försäljningen kommer inte att synas, vilket är en skillnad mot transaktionen "Sälj hela innehavet". "Sälj hela innehavet" innebär att innehavet blir noll, men att reavinst eller reaförlust fortfarande visas inom parenteser på fondens rad i tabellerna samt i summeringar i portföljhanteraren.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings