Ordlista

Sälj hela innehavet

[Min portfölj] Sälj hela innehavet är en typ av transaktion som kan registreras i vår portföljhanterare. Den innebär att innehavet blir noll, men att reavinst eller reaförlust fortfarande visas inom parenteser på fondens rad i tabellerna samt i summeringar i portföljhanteraren. Detta skiljer sig från transaktionen "Sälj" som enbart innebär att ditt innehav minskar, men den reavinst eller reaförlust som uppstår vid försäljningen kommer inte att synas.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar