Ordlista

Transaktion

[Min portfölj] En finansiell händelse brukar kallas en transaktion. Transaktioner finns inte i en "enkel portfölj" utan enbart i en "transaktionsportfölj". Rent tekniskt är en transaktion en "rad" i vår databas, som innehåller uppgifter om bland annat vilken fond, vilket "typ" av transaktion, datum, antal andelar, andelskurs och belopp. Den vanligaste typen av transaktion är "Köp" som innebär en ökning av antalet andelar. Övriga typer av transaktioner är "Sälj", "Sälj hela innehavet", "Utdelning" och "Split" (för förklaring, se respektive ord). Notera att du inte behöver bry dig om vad transaktionerna kallas av oss, till exempel är det enklast att registrera ett innehav i en fond genom att lägga in ett enda "Köp" med alla andelar som du har idag, även om du köpt dessa vid flera tillfällen.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy