Ordlista

Värdepapper

Idag finns de flesta värdepapper bara registrerade i datorer, i Sverige främst hos Värdepapperscentralen (VPC). Varje år skapas nya "exotiska" konstruktioner, men vanliga småsparare har fortfarande främst sitt sparkapital investerat i aktier och fonder. [Min portfölj] Morningstars portföljhanterare är främst tänkt att hantera fonder. En avancerad version tillåter även enskilda aktier noterade på Stockholmsbörsen. Dessutom får användaren indirekt information om alla de olika typer av aktier, obligationer, optioner och andra värdepapper som fonderna äger.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings