Ordlista

Företagsservice

Morningstar har en egen branschindelning av de börsnoterade bolagen som aktiefonder investerar i. En av dessa branscher är ”Företagsservice”. Med hjälp av senaste rapporterad portfölj beräknar Morningstar andelen som är investerad i aktier i företag i denna bransch, som inkluderar företag inom reklam, förlag, konsulter, rekryterare, byggföretag, säkerhet, avfallshantering och transport. Exempel är WM-data, Skanska och SAS.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings