Ordlista

Finansiell service

Morningstar har en egen branschindelning av de börsnoterade bolagen som aktiefonder investerar i. En av dessa branscher är ”Finansiell service”. Med hjälp av senaste rapporterad portfölj beräknar Morningstar andelen som är investerad i aktier i företag i denna bransch, som inkluderar banker, försäkringsbolag, finansbolag, fondförvaltare, börsmäklare och investmentbanker. Exempel är SEB, HQ Fonder och Skandia.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings