Ordlista

Media

Morningstar har en egen branschindelning av de börsnoterade bolagen som aktiefonder investerar i. En av dessa branscher är ”Media”. Med hjälp av senaste rapporterad portfölj beräknar Morningstar andelen som är investerad i aktier i företag i denna bransch, som inkluderar företag som har TV-kanaler, filmbolag, tidningar eller skapar innehåll till andra mediaföretag. Exempel är Time Warner, Pearson och TV4.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar