Ordlista

Telekommunikation

Morningstar har en egen branschindelning av de börsnoterade bolagen som aktiefonder investerar i. En av dessa branscher är ”Telekommunikation”. Med hjälp av senaste rapporterad portfölj beräknar Morningstar andelen som är investerad i aktier i företag i denna bransch, som inkluderar företag som erbjuder kommunikationstjänster med fasta nät eller mobiltelefoni, samt tjänster kopplade till dessa. Exempel är Teliasonera, Vodaphone och Tele2.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy