Ordlista

Allmännyttigt

Morningstar har en egen branschindelning av de börsnoterade bolagen som aktiefonder investerar i. En av dessa branscher är ”Allmännyttigt” (översättning av engelskans "Utilities"). Med hjälp av senaste rapporterad portfölj beräknar Morningstar andelen som är investerad i aktier i företag i denna bransch, som inkluderar företag som producerar eller levererar elektricitet, samt levererar gas eller vatten. Exempel är Electrabel och Veolia.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings