Ordlista

Avkastning

Den värdeökning som till exempel andelsägaren i en fond får under en viss tidsperiod. Avkastningen för fonder redovisas alltid med återinvesterade utdelningar, för att få rättvisa jämförelser med fonder som inte ger utdelning. Beräkningen av fonders avkastning görs baserat på rapporterade andelskurser, som är beräknade netto efter alla kostnader som belastar fonden, till exempel efter avdrag för fondens förvaltningsavgift. På den svenska sajten www.morningstar.se visas alla avkastningar i svenska kronor (SEK) om det inte tydligt står att avkastningen även är beräknad i en annan valuta. Utländska andelskurser räknas om till SEK med valutakurser för samma dag enligt internationell standard.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies