Ordlista

Avkastning

Den värdeökning som till exempel andelsägaren i en fond får under en viss tidsperiod. Avkastningen för fonder redovisas alltid med återinvesterade utdelningar, för att få rättvisa jämförelser med fonder som inte ger utdelning. Beräkningen av fonders avkastning görs baserat på rapporterade andelskurser, som är beräknade netto efter alla kostnader som belastar fonden, till exempel efter avdrag för fondens förvaltningsavgift. På den svenska sajten www.morningstar.se visas alla avkastningar i svenska kronor (SEK) om det inte tydligt står att avkastningen även är beräknad i en annan valuta. Utländska andelskurser räknas om till SEK med valutakurser för samma dag enligt internationell standard.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings