Ordlista

Pensionssystemet, det nya svenska statliga

Från och med 1999 har Sverige ett nytt obligatoriskt pensionssystem som består av inkomstpension, premiepension samt garantipension. Det nya systemet ersätter den gamla folkpensionen och ATP. Inkomstpensionen är liksom ATP ett fördelningssystem, vilket innebär att dagens avgifter betalas ut som pensioner till dem som är pensionärer idag. När det gäller den andra delen av det nya systemet, premiepensionen, ser det lite annorlunda ut. Här sätts pengar av till ett individuellt konto och pengarna placeras i värdepappersfonder som den enskilde väljer. Garantipensionen är en utfyllnad för dem som har låga eller inga inkomster.

18,5 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar sätts av till det allmänna pensionssystemet. Av den summan går 16 procent till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen (för personer födda före 1954 gäller särskilda regler). Årslön över 7,5 basbelopp (384 000 kronor för år 2009) är inte pensionsgrundande.

Kontot med fondsparandet hanteras av Premiepensionsmyndigheten (PPM). Det första valet av värdepappersfonder till premiepensionen genomfördes under hösten år 2000, därefter har nya väljare tillkommit varje år och alla som har haft inkomster har fortsatt att få insättningar på sitt PPM-konto. Hur mycket pengar som ska placeras för dig personligen beror på hur mycket du har tjänat sedan 1995, samt hur gammal du är. Mer information finns på myndighetens hemsida www.ppm.nu 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings